Verdensmål 6 sætter rammen for  indholdet

Ambitionen for Verdensmål 6 er, at alle mennesker skal have adgang til rent drikkevand. Samtidig skal alle mennesker have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold.

En verden med vand bidrager til indfrielse af FNS verdensmålet ved at bringe det i børnehøjde. Når vi sammen med vores børn bliver klogere på vands livsvigtige betydning og alle de sammenhænge vand indgår i, så ruster vi vores børn til at passe på den verden, de vokser op i, og hjælper dem til at forstå, hvordan de selv kan være med til at gøre en forskel til gavn for dem selv og for verden. Læs mere

Verdensmål nr. 17 ’Partnerskab for handling’ sætter rammen for formen

Ambitionen for verdensmål 17 er at regeringer, virksomheder, organisationer og helt almindelige mennesker tager målene til sig og arbejder sammen for at nå i mål med de forskellige verdensmål, der skal gøre verden bedre.

En verden med vand bidrager til indfrielse af dette mål ved at samle alt det gode materiale om vand i børnehøjde, der allerede er lavet og gøre det mere tilgængeligt, så det kan kommer endnu flere børn, familier og skoler til gavn. Når vi samler kræfterne og styrker forbindelserne på kryds og tværs af de forældre, skoler, virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige institutioner, som har en interesse i at øge børns bevidsthed om vand, så øger vi samtidig gennemslagskraft og sammenhængskraft. Det handler blot at finde ud af, hvad vi kan gøre sammen. Læs mere.