Verdensmål 6 er krystal klart:
Rent vand til alle.
Det handler om vores børns fremtid!
Verdensmål 6 - Budskabet er klart:
RENT VAND TIL ALLE
Det handler om vores børns fremtid!

Slider

Verdensmål 6 handler om, at vi skal sørge for, at alle mennesker i verden har rent vand. Og vi skal passe på vores vand, så der også er rent vand nok i fremtiden. Samtidig skal alle mennesker have adgang til ordentlig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet omfatter ordentlig kloakering og toiletforhold.

Verdensmål 6 er det ene af 17 mål for verdens bæredygtige udvikling. Alle verdensmål hænger sammen og beregnet til at støtte hinanden. Her kan du læse mere om, hvad verdensmål 6 handler om og om vands betydning for andre verdensmål.

Udfordringen

Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning opleve vandmangel indenfor de næste 10 år. Det kan blive en katastrofe for menneskers livsvilkår og for erhvervslivet verden over.

læs mere

Verdensmål 6 består af 6 delmål, der tilsammen skal indfries for at sikre rent vand til alle:

Delmål 6.1: Giv alle adgang til rent og sikkert drikkevand til en overkommelig pris. Læs mere

 Delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand. Læs mere. 

Delmål 6.2: Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne.

Læs mere.

Delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer.

Læs mere.

Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre. Læs mere.

Delmål 6.6: Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand. Læs mere.

Vand har direkte eller indirekte betydning  for andre verdensmål.Vand er afgørende for samfundets sundhed og velvære, forbedring af ernæring, ophør med sult, sikring af fred og stabilitet, bevarelse af økosystemer og biodiversitet og opnåelse af energi og fødevaresikkerhed. Vand er også et vigtigt element  i nationale og lokale økonomier. Vandforvaltning fremmer ligestilling og social integration og understøtter skabelse og vedligeholdelse af job på tværs af alle sektorer i økonomien. Her kan du læse mere om vands betydning for de andre verdensmål. 

Det er ikke muligt at afskaffe fattigdom uden vand til produktion, hygiejne og beskyttelse mod vandrelaterede katastrofer.

Læs mere.

At stoppe sult hænger sammen med bæredygtig fødevareproduktion. Dette er ikke muligt uden bæredygtig forvaltning af vandressourcer og rent og tilstrækkeligt vand til både dyr og planter.

Læs mere

 

Hver dag dør næsten 1.000 børn under 5 år af diarré på grund af mangel på rent vand og mange andre sygdomme kunne afhjælpes med tilstrækkeligt og rent vand og bedre sanitet. Også i vores verden skal vi være opmærksomme på sygdomsrisici, når vi håndterer vand på overfladen i klimatilpasningsprojekter og ved oversvømmelser. Læs mere

Bedre uddannelse og ligestilling også hænger sammen med bedre vand og sanitet, så børn ikke bruger tid på at være syge i stedet for at gå i skole, eller piger bruger dagene på at hente vand i stedet for i skolen. Læs mere

Bedre uddannelse og ligestilling også hænger sammen med bedre vand og sanitet, så børn ikke bruger tid på at være syge i stedet for at gå i skole, eller piger bruger dagene på at hente vand i stedet for i skolen. Læs mere.

Energieffektive løsninger og energiproduktion på renseanlæg bidrager til at nå mål 7 både i Danmark og globalt. Læs mere

Mindre ulighed hænger sammen med bedre vand og sanitet, så børn ikke bruger tid på at være syge i stedet for at gå i skole, eller piger bruger dagene på at hente vand i stedet for i skolen. Læs mere

Bymålet inkluderer bl.a. bæredygtig byudvikling, der inddrager civilbefolkningen og adgang til grønne områder i byerne – elementer som mange vandselskaber arbejder med i forbindelse med klimatilpasning. Læs mere.

Kemikalier og spildprodukter indgår i bl.a. arbejde med spildevand, landbrug og miljøstandarder. Læs mere.

Klimaindsats hænger i høj grad sammen med bedre håndtering af vandressourcer, ikke mindst i byerne. Læs mere.

Bedre havmiljø vil det ikke være muligt at opnå uden en stærk indsats fra renseanlæggene for at rense spildevand fra både husholdninger og industri. Læs mere.

Genoprettelse af vandområder  har stor betydning for biodiversiteteten på land. Læs mere.

Mangel på vand er en af de største udfordringer for global sikkerhed. Læs mere.

 

 Når vi samler kræfterne og styrker forbindelserne på kryds og tværs af forældre, skoler, virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige institutioner, så øger vi samtidig gennemslagskraft, handlingskraft og sammenhængskraft.Læs mere 

Efterlad et Svar