Vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, samt stoppe og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Og vi forbedrer mulighederne for at genbruge og genanvende betydeligt mere spildevand på globalt plan.