Verdensmål 3 Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 Sundhed og trivsel

Vand har stor betydning for sundhed og trivsel. Forsyningselskaberne i Danmark sikrer rent vand til f.eks. husholdninger, hospitaler og institutioner. Det forhindrer mange sygdomme. Men på verdensplan dør næsten 1.000 børn under 5 år hver dag af diarré på grund af mangel på rent vand og mange andre sygdomme kunne afhjælpes med tilstrækkeligt og rent vand og bedre sanitet. Også i vores verden skal vi være opmærksomme på sygdomsrisici, når vi håndterer vand på overfladen i klimatilpasningsprojekter og ved oversvømmelser