Verdensmål 15 og vandets vej fra afløbet

Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud søer og vandløb