Verdensmål 14 og vandets vej fra afløbet

Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud i havet.