Verdensmål 13

De danske forsyningsselskaber bidrager til en CO2-neutral vandsektor og dermed til at opnå lokale og nationale klimamål.