Verdensmål 11 og vandets vej fra afløbet

I forbindelse med afledning af regnvand, klimatilpasning og andre projekter bidrager vandsektoren til at give adgang til grønne byrum.