Verdensmål 11 og adgang til ordentlig sanitet

Ordentlige toiletforhold er et afgørende element i forhold til at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund.