Verdenmål 7

Energieffektive løsninger og energiproduktion på renseanlæg bidrager til at nå mål 7 både i Danmark og globalt.

De danske forsyningsselskaber anvender og er med til at udvikle energieffektive løsninger i alle forsyningsområderne.