Verdenmål 7 og Vandets vej fra Afløbet

Vandselskaber indvinder vedvarende energi i renseanlæg og øvrig produktion (overskudsvarme, Biogas, varme-pumper, solceller mm.) Og bidrager til forsyning med blandt andet fjernvarme.