Verdensmål 15 handler blandt andet om at vi skal bevare og genoprette økosystemerne ved ferskvand og beskytte biodiversitet og naturlige levesteder. 

Inden 2020 skal vi bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt. Det gælder især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på vand, i overensstemmelse med internationale aftaler.

 

Genopretning og bevarelse af vandet i vores natur, herunder vandløb og søer har stor betydning i forhold til blandt andet biodiversitet.