Vandhulsdetektiver

Krible Krable står bag Vandhulsdetektiver, som er et tværfagligt undervisningsforløb i natur/teknologi, matematik og dansk.

Oplagt at tage med, når familien skal på tur til vandhullet.

Materialet er lige til at printe ud og indeholder oversigt over udstyr, forslag til aktiviteter, oversigt over, hvilke dyr du kan finde og opgaver der relaterer til turen.

Relation til FNs verdensmål
Vores søer og vandhuller har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Delmål 6.6 hander om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand herunder vandhuller og søer. Læs mere

Vandkvaliteten i søer og vandområder har stor betydning for biodiversiteteten på land. Læs mere.