Slider

Vandets vej til vandhanen

Dyk ned i viden om vandets vej til vandhanen i Sorø og bliv klogere på, de listige vandskurke og gode initiativer, der er med til at redde verden. Du finder også inspiration til sjove aktiviteter og spillekort til VANDspillet.

 

 

Vandets vej til vandhanen

Dyk ned i viden om vandets vej til vandhanen i Sorø og bliv klogere på, de listige vandskurke og gode initiativer, der er med til at redde verden. Du finder også inspiration til sjove aktiviteter og spillekort til VANDspillet.

 

 

Her samler vi viden om Vandets vej til vandhanen. Kender du til viden som bør være her, så hører vi meget gerne fra dig. Klik her.

En Verden Med Vand i Sorø er en fælles alliance mellem alle os, der gerne vil være med til at formidle viden om vand til gavn for fremtidens generationer.

Vi er kun lige begyndt, og det er et stort arbejde at opspore viden og få det gjort tilgængeligt i øjenhøjde her på siden. Vi tager imod med kyshånd, når du bidrager med indhold, viden og andre inputs, der gør hjemmesiden bedre.

Kontakt os på tan@enverdenmedvand.dk

Vores ambition er at skabe et univers, som gør vigtig viden om vand mere tilgængeligt for skoler, daginstitutioner,  børnefamilier, foreninger og andre der gerne vil være med til at gøre Sorøs børn til vandagenter, der ved hvor vi får vand fra, hvorfor det er livsvigtig og hvordan vi allesammen kan hjælpe hinanden med at sikre rent vand og sanitet til fremtiden generationer.

 

 

Ved du, hvor dit vand kommer fra? 

Vandet fosser ud af vandhanen, når vi drejer på håndtagene. Men hvor kommer vandet egentlig fra? Her kan du dykke ned i viden om vandet vej til vandhanen og finde viden, inspiration til aktiviteter og vandprojekter, der er med til at redde verden.

Sådan Står det til i Danmark

Danmark fik som det første land i verden en vandforsyningslov i 1926. I dag er størstedelen af danskerne er tilsluttet en fælles vandforsyning. Vandforsyningen sikrer rent drikkevand. Danmark er et af de lande som har investeret i den nødvendige infrastruktur når det handler om transport vand, som sker gennem rørvand. Ifølge FN er det den billigst måde at transportere vand på.

Udfordringer:

  • Lukning eller sløjfning af drikkevandsboringer
  • Sløjfning af brønde

Brugen af sprøjtegifte og forurening af landområder, gør at grundvandet forurenes i mange år fremover og føre til enten en midlertidig lukning eller en sløjfning af boringen. Der stilles krav til en brønd, da en utæt brønd kan være en transportvej for forurenende stoffer til grundvandet.

 

Verdensmål 6.1: I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris.  

Beskyttelsen af grundvandet i Danmark sker i samarbejde mellem staten, kommunerne, Vandforsyningerne og Regionerne. Forvaltningen og vidensinstitutioner indenfor grundvandskortlægning og vandforsyning er Danmark blandt verdens førende på dette felt.

 

Kilder: 

Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Regionernes videncenter for miljø og ressourcer, Danva.

Sådan står det til i Verden

FN peger på, at landenes vandforsyning afveksler fra land til land. Der kan være forskel på, hvordan vand fysisk leveres eller opnås. F.eks. kan vandtilgængeligheden ske via brønde, vandrør eller via kommunale vandforsyningssystemer, hvor vand leveres i vandbiler.

 Udfordring:

Vandforsyningsløsningerne afveksler meget i pris, hvilket forværrer ulighederne mellem rige og dårligt stillede. Ifølge FN er kommunale vandforsyningssystemer ofte mange gange højere i pris og hvor vandkvaliteten er ringere.

  •  På verdensplan har 844 millioner mennesker ikke adgang til sikre vandforsyninger. Det er primært børn i verdens fattigste slumområder og fjerntliggende landdistrikter
  • Almindelige metoder til vandbehandling afhænger gerne af elektricitet som er tilgængelig døgnet rundt

Verdensmål 6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris. At skabe en robust og sikker vandforsyning i et område kræver ud over de rent tekniske installationer også en lokalpolitisk og forretningsmæssig forankring, forvaltning, planlægning, kortlægning, modellering og forvaltning af ressourcerne, overblik over de miljømæssige forhold og vejledning af befolkningen indenfor sundhed, bæredygtigt landbrug med minimalt vandforbrug og sikker håndtering af vand og spildevand.

 

Kilder: The United Nations world water development report 2019: leaving no one behind

Vandboring 

Vandværk

Vandtårnet

Vandhanen

Vandboring 

Vandværk

Vandtårnet

Vandhanen

Materialesamling

Her finder du mere viden om vandets vej til vandhanen. 

Slider

 spillekort til VANDspillet: vand og klima

Læs mere om VANDspillet

Relation til verdensmål 

Vandets vej til vandhanen har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Den danske vandsektor sikrer at vi får rent vand til en rimelig pris. Dansk vandteknologi
bekæmper vandspild med intelligente vandmålere, så forbrugeren sparer penge.
Og sikrer effektiv vand-behandling i bred forstand .

Forsyningselskaberne i Danmark sikrer rent vand til f.eks. husholdninger, hospitaler og institutioner. Det forhindrer mange sygdomme.
De danske forsyningsselskaber anvender og er med til at ud-vikle energieffektive løsninger i alle forsyningsområderne.
De danske forsyningsselskaber bidrager til en CO2-neutral vandsektor og dermed til at opnå lokale og nationale klimamål.
Slider
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider