Klimaindsatsen i forhold til håndtering af de stigende vandmængder risikerer at belaste økosystemerne omkring vand herunder de danske vandløb. 

Verdensmål 13 handler om, hvordan vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.