Undervisningsmaterialet Vand-Akademiet for vandnørder i 5.-6. klasse er udviklet af Aarhus Vand. Materialet er primært udviklet til faget natur/teknik, men vil med fordel også kunne anvendes i tværfaglige sammenhænge, temauger om miljø mv.

Det Blå Guld er til undervisningen i det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer i naturfagene 7. – 9. klasse.

Det overordnede mål med materialet er at arbejde med problemstillingen – “Hvordan sikrer vi rent drikkevand til alle i fremtiden?” set i lyset af FNs Verdensmål nr. 6 – Rent vand og sanitet til alle.