Er dine elever Sorøs næste VAND-agenter?

Sæt vand på skoleskemaet og tag eleverne med på lokale Vandekspeditioner, udforsk det våde element, løs vigtige missioner og leg jer til viden om, hvordan vi kan beskytte vandet i Sorø og i resten af verden.

2 lektioner, en dag, eller et temaforløb. Det er helt op til jer! Modtag grydeklart inspiration til undervisningen, samt VANDspillet, der er lige til at printe ud og give eleverne med hjem, så de kan bringe deres viden i spil med familien.

VAND-ekspeditioner

Tag eleverne med på opdagelse for at udforske vand i Sorø i  rollen som VANDagenter. Undervejs skal I løse vigtige missioner og lege jer til viden om, hvordan vi kan passe på vandet lokalt og globalt.

Vi udvikler ekspeditionerne løbende i takt med, at vi finder finansering               og faglige ressourcer. 

Eksempel: Ved Frederiksberg skole

Vandekspeditonen guider dig forbi særlige steder i nærheden af Frederiksberg skole, hvor I kan følge vandets vej til vandhanen – fra vandboringen i Feldskoven, forbi vandhanen og frem til vandhanen på skolen. Undervejs skal eleverne løse forskellige misioner, hvor de kan eksperimentere med det våde element og lege til viden om en af vores mest livsvigtige ressourcer. v

“Efter at have været på vandværket i dag tænker jeg mere over, hvad vand er, og hvordan jeg bruger det. “

Elev, Frederiksberg Skole, Sorø

Læs mere

VAND-missioner 

Hvis tiden er knap kan I vælge at arbejde med en af de konkrete Vandmissioner. Vandmissioner er konkrete hands-on aktiviteter, online aktiviteter eller forskellige print ud opgaver. Nogle missioner kan løses hjemme i klasselokalet eller skolegården. Andre kræver, at I tager ud til et Hotspot i nærområdet.

Hands-on aktiviteter

Vi udvikler løbende forskellige hands-on aktiviteter sammen med de lokale skoler, Sorø forsyning, Frederiksbergvandværk, Kongskilde Naturcenter, Sorø WWS og andre lokale aktører der vil være med til at sætte vand på skoleskemaet. Sammen skaber vi forskellige hands-on aktiviteter, der kan bruges til  anvendelsesorienteret og virkelighedsnær undervisning.

Online aktiviteter

Vi udvikler løbende forskellige online aktiviteter via nogle af de værktøjer, der er på skoletube, eksempelvis book creator og thinglink. Du kan også finde forskellige quizzer og andre aktiviteter, der kan løses online. 

Vi udvikler online aktiviteterne i takt med at vi finder finansering og faglige ressourcer. 

Print ud opgaver

Vi udvikler løbende opgaveark , som fx kan bruges på at følge op på den viden eleverne har fået om vand. Opgaverne er bygget omkring centrale pointer eller fokusord. 

Vi udvikler løbende opgaveark i takt med at vi finder finansering og faglige kompetencer.

VAND-spillet 

I VANDspillet bevæger deltagerene sig rundt gennem vandkredsløbet i rollen som VANDagenter. De skal samle så mange dyrebare dråber som muligt, hjælpe de uvidende vandskurke, investere i vandprojekter og svare på spørgsmål om vand lokalt og globalt.

Dyk ned i viden om vand lokalt og Globalt

Hvad bruger vi vand til i Sorø og andre steder i verden

Hvad bruger vi vand til i Sorø og andre steder i verden

  SorøTema: Vandforbrug i Sorø og andre steder i verdenUnder udarbejdelse Danskernes vandforbrug i hjemmet er i gennemsnit omkring 100 liter vand om dagen pr. person. Forbruget i Danmark er faldet til omkring halvdelen siden  1080erne hvor den gennemsnitlige forbrug...

Adgang til ordentlig sanitet i Sorø og andre steder i verden

Adgang til ordentlig sanitet i Sorø og andre steder i verden

SorøAdgang til ordentlig sanitet Kan du forestille dig, at du ikke havde et toilet? Fakstisk skal vi ikke længere tilbage ind i midten af 1900 tallet, før toiletter blev alle mands eje i Danmark.  I midten af 1800 tallet. blev tøndesystemet indført. Små skure med...

Adgang til rent drikkevand i Sorø og andre steder i verden

Adgang til rent drikkevand i Sorø og andre steder i verden

SorøAdgang til rent drikkevandFN’s Verdensmål 6 er krystalklart: Rent vand til alle. Det kan være svært at forholde sig til, når vandet fosser ud, så snart vi skruer på vandhanen. Men i dag lever millioner af mennesker stadig uden adgang til rent og sikkert vand. Vi...

Vandets vej fra Afløbet i Sorø og andre steder i verden

Vandets vej fra Afløbet i Sorø og andre steder i verden

SorøVandets vej fra afløbetHar du tænkt over, hvad der sker når du skyller ud i toilettet? Vores brugte vand renses på renseanlægget inden det udledes i naturen.  Kemikalier, store mængder spildevand fra husholdningen og skybrud er store udfordringer for kloaksystem...

Vandets vej til vandhanen i Sorø og andre steder i verden

Vandets vej til vandhanen i Sorø og andre steder i verden

SorøVandets vej til vandhanenVores drikkevand er helt unikt, fordi det kommer fra grundvandet og har kun været gennem en meget simpel behandling inden, det kommer ud af vores vandhaner.  Forurening af grundvandet fører desværre jævnligt til lukning af vandboringer....

Vand i naturen i Sorø og i andre steder i verden

Vand i naturen i Sorø og i andre steder i verden

Sorø vand naturen Vand i søer, vandhuller og vandløb er vigtige levesteder for både planter, dyr og fisk. God vandkvalitet er afgørende for livet i vandet. Menneskelige aktiviteter har desværre betydet, at mange søer og vandløb er under pres og truer med at udrydde de...

Samarbejde

Alt inspiration til undervisningen udvikles i samarbejde med lærere, så det tilpasses den praksis, som det skal anvendes i.      Du og din skole kan være med på flere måder.

Input og faglig sparring

Når du kommer med dine  input og tilbyder din sparring, så er du med til at skabe forløb, der giver mening i praksis.

Test og feedback

Når du deler din erfaring, så er du med til forbedre indholdet og tilpasse materialer og forløb til skolernes behov og hverdag.

Udviklingspartner

Som udviklingspartner er du og din skole med helt inde i maskinrummet, hvor de forskellige forløb bliver udviklet – altid i samspil med praksis! 

Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider