Her skal der skrives noget om, hvordan vi udvikler de forskellige vandekspeditioner og hvordan de bliver finanseret.