Du kan tjekke kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk i Jupiter – en fælles offentlig database for grundvand, drikkevand og boringer. Her indberetter kommunerne data om drikkevandskvalitet fra alle landets vandværker. Databasen administreres af De nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS.