Fællesmål

Fremstilling –  Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Forslag til Læringsmål
Eleven skal fortælle om hvor der findes vand i naturen

Eleven fortæller 

Eleven skal lytte til de andre børns fortællinger
Eleven skal med vendespil og leg skabe positive relationer til klassekammeraterne
Lær at kunne skrive om noget du har læst
Lær at fortælle om en person fra Læseraketten.
Lær at sætte billeder og tekst sammen
Lær at sammenligne hvordan andre børn lever andre steder i verden

Fællesmål

Fremstilling –  Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser

Forslag til Læringsmål
Eleven skal fortælle om hvor der findes vand i naturen

Eleven fortæller 

Eleven skal lytte til de andre børns fortællinger
Eleven skal med vendespil og leg skabe positive relationer til klassekammeraterne
Lær at kunne skrive om noget du har læst
Lær at fortælle om en person fra Læseraketten.
Lær at sætte billeder og tekst sammen
Lær at sammenligne hvordan andre børn lever andre steder i verden