Slider

Søer og vandhuller i Gentofte

Her kan du læse mere om søer og moser i Gentofte.

Gentofte Sø og Brobæk Mose
Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Gentofte Sø og Brobæk Mose er det største kommunale grønne område i Gentoft. Læs mere på Gentofte.dk

Se også: Guide: På tur rundt om Gentofte sø

Ellemosen
Ellemosen ligger på alle sider omgivet af store, private haver. Mosen gennemskæres af hævede stier, der forløber gennem den fugtige og meget frodige mose. Området er velegnet til små spadsereture.  Læs mere på  gentofte.dk

Hundesømosen
Mosen ligger i en naturlig lavning i villakvarteret nord for Jægersborg Kaserne, og fremstår som et varieret naturområde med åbne engstrøg, birkelunde, naturskov samt ride- og gangsti. 

Nymosen
Nymosen er et varieret naturområde, der også rummer Gentofte-Vangede Idræts-forenings fodboldbaner. Området er oplagt til gåture, naturoplevelser, motion og leg. Nymosen ligger i Vangede, tæt på kirken.Nymosen er først og fremmest et naturområde, men har også en lille parkagtig del mod nord med legeplads. Mod vest ligger GVI’s store baneanlæg omkranset af mosen. Området giver godt muligheder for at bevæge sig og opleve et stykke fredfuldt natur midt i byen. Læs mere på gentofte.dk.

Vintappersøen
Søområde med tilplantede skråninger. Arealet kan indgå i spadsereture og kondiløb, men da det er påvirket af trafikstøj fra Lyngbyvejen, og er derfor ikke egnet til længerevarende ophold. Læs mere

Delmål 6.6 hander om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand herunder vandhuller og søer. Læs mere

Søer og vandområder har stor betydning for biodiversiteteten på land. Læs mere om verdensmål 15.

Materialesamling

Her finder du mere viden om vand i naturen

Slider

 spillekort til VANDspillet: vand i naturen

Læs mere om VANDspillet

Relation til verdensmål

 

Vandet i vores natur har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Vand i naturen handler om økosystemerne omkring vand (sdg 6.6).
Genopretning og bevarelse af vandet i vores natur, herunder vandløb og søer har stor betydning i forhold til blandt andet biodiversitet.
Klimaindsatsen i forhold til håndtering af de stigende vandmængder risikerer at belaste økosystemerne omkring vand herunder de danske vandløb( sdg 13)
Der arbejdes på højtryk med at finde ud af, hvordan der kan skabes byerdygtige byer de steder, hvor vandstanden stiger eller de steder, hvor alt tørre ud på grund af klima-forandringerne (sdg 11)
Kvaliteten af vandet i naturen kan både have direkte og indirekte betydning for vores adgang til vand. (sdg 6.1)
Kvaliteten af vandet i vores natur her hunder grundvand og overfladevand påvirker sundhed og fødevare-sikkerhed. (sdg 3)

Slider
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider