Vidste du, at bare 1 gram sprøjtemiddel i din have kan forurene 10 mio liter grundvand? 

Det er ikke altid vi tænker på, at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Men alt hvad vi foretager os oven på jorden, kan have betydning for kvaliteten af det grundvand, som vi pumper op til drikkevand.

Forurenende stoffer kan sive ned igennem jordlagene og ende i grundvandsmagasinerne. Hvis grundvandet først er forurenet, kan de boringer, som vandværkerne indvinder grundvand fra, også blive forurenet.

Der er allerede i dag eksempler på, at vandværksboringer er blevet lukket på grund af fund af rester af sprøjtemidler i grundvandet.

Men vi kan ikke i længden håndtere problemet ved bare at flytte boringer. Vi må tage ansvar nu og gøre det, der er nødvendigt for at beskytte grundvandet.

Derfor lyder budskabet: ‘Flere giftfrie haver – Knofedt er godt, sprøjtegift er not!

Du kan få konkrete råd fra kampagnen Knofedt er godt – sprøjtegift er not og hos Giftfri Have kan du tilmelde din giftfrie have, så du får tilsendt en havebog og et månedligt nyhedsbrev med konkrete råd om, hvordan du passer og plejer din have uden gift.

 

Til fejringen af Vandets Dag i Kildeskovshallen stod Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune klar med gode råd til, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at sikre rent drikkevand ved at undgå sprøjtegifte i de private haver rundt omkring i Gentofte.

Mens de voksne blev klogere på havepleje uden sprøjtemidler, fik børnene jord under neglene, og plantede frø i avispotter til at tage med hjem til de giftfrie haver.

 Læs mere om Vandets Dag i Kildeskovshallen

 

Indholdet på denne side er skabt i et samarbejde med:

Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre. Læs mere.

Spred budskabet

Du kan bakke sagen op på dine sociale medier som Instagram, Facebook, Twitter o.lign.
ved at dele indlæg og bruge følgende hashtag: #enverdenmedvand og #giftfrihave #gentofte

Spred budskabet
Vi skaber en bedre verden sammen!
Spred budskabet
Slider
Slider