Forløbets omhandler overordnede problemstillinger: Hvad er rent drikkevand, hvad sker der, når vi mangler vand, og hvordan sikrer vi permanent adgang til det? Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem Natur Videnskabernes hus, NTS-Centeret og Undervisningsministeriet.