På tur til vandhullet

Danmarks Naturfredningsforening giver inspiration til læringsforløb om vandhuller, som er et klassisk mål for undervisningen i biologi og natur/teknologi. Her er masser af liv og gode muligheder for at undersøge vandets betydning for naturen.

Materialet er målrettet mellemtrinet.

Relation til FNs verdensmål
Vores søer og vandhuller har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Delmål 6.6 hander om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand herunder vandhuller og søer. Læs mere

Vandkvaliteten i søer og vandområder har stor betydning for biodiversiteteten på land. Læs mere.