Hvorfor vand i børnehøjde?

Når vi lærer vores børn om vands livsvigtige betydning og alle de sammenhænge vand indgår i, så hjælper vi samtidig vores børn til at forstå, hvordan de selv kan være med til at gøre en forskel til gavn for deres fremtid – og for verden!

Vand er så almindeligt, at vi ofte glemmer, at det er livsvigtig. Når vi drejer på hanen, så fosser vandet ud, men det er ingen selvfølge. Et af verdens største problemer handler om mangel på rent vand.

I Danmark har vi en lang og stærk tradition for at sikre vores egen adgang til rent drikkevand og for at bidrage til at løse de største vandudfordringer i verden. Hvis vi skal vi blive ved med det i fremtiden, så er det vigtigt, at vores børn lærer om vands betydning, hvilke sammenhænge vand indgår i og vores rolle i forhold til den globale vandforsyning.

Der er et hav af muligheder for at vække vores børns interesse for vand, når vi tager afsæt i børns glæde for leg med vand og deres nysgerrighed for at forstå verden. Er du blevet nysgerrig, så er der masser af inspiration at hente i materialesamlingen.