En verden med vand er etableret for alle, der vil være med til at sætte fokus på en af verdens vigtigstee ressourcer, nemlig vand. Her samler vi viden om vand i børnehøjde og udbreder inspiration til aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vores livsvigtige vand.

Verdensmålene sætter rammen 

En verden med vand bringer FN’s verdensmål 6 ‘Rent vand og sanitet’  i børnehøjde og giver inspiration til, hvordan helt almindelige børn og voksne kan være med til at gøre verden bedre dråbe for dråbe. Læs mere

Tager afsæt i leg og nysgerrighed 

En verden med vand tager afsæt i børns glæde for leg med vand og nysgerrighed for at forstå verden og giver inspiration til aktiviteter, hvor børn og voksne kan blive klogere sammen gennem leg og hyggelige aktiviteter derhjemme i skolen og til lokale arrangementer. Læs mere.

Ambitionen er at gøre det nemt og sjovt at igangsætte aktiviteter, der øger flere børn og voksnes interesse for vand ved at:

Samle materiale, der formidler viden om vand i børnehøjde.

lightbulb_outline

Styrke engagement, synergi og sammenhængskræft mellem initiativer.

rss_feed

Sprede erfaringer og få gode initiativer til at brede sig som ringe i vandet.

Slider