Når vi samler kræfterne og styrker forbindelserne på kryds og tværs af forældre, skoler, virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige institutioner, så øger vi samtidig sammenhængskraft, gennemslagskraft og handlekraft! Det handler blot at finde ud af, hvad vi kan gøre sammen.