VandCenter Syd har tips til en rigtig fin og sjov øvelse, der illustrer, hvordan grundvandet hentes op af jorden å¨en måde hvor selv de mindste kan være med. Du skal bruge:
  • 1 akvarie
  • 1 plastikrør med små huller
  • 1 ren plastikslange
  • 1 vandkande
  • 1 stor vanddunk
  • Grus til at fylde akvariet
Sådan gør du: Fyld akvariet med grus, og dæk det med græs, så det symboliserer jordens undergrund. Stik dernæst plastikrøret med de små huller ned i jorden og før en ren plastikslange ned i røret. Plastikrøret symboliserer en vandboring og slangen en hævert. Når opstillingen er på plads, udstyres børnene med en fyldt vandkande, så de kan “regne” ned på jorden i akvariet og se, hvordan vandet siver ned i undergrunden. Når jorden er tilstrækkelig våd, siver vandet ind i røret, og børnene kan nu i første omgang suge vandet op med munden for derefter at lade det løbe ned i en vanddunk. Nu ved børnene, hvordan regnvand hentes op fra jorden ved hjælp af hævertprincippe