Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning
Slider
VANDagent klub
Sorø

Er din klasse Sorøs
næste hold VANDagenter?
Slider
Få et overblik over materiale til undervisning

10 temaer der belyser forskellige perspektiver på vand.

Hvert tema indeholder:

Lærevejledning

Introduktion til tema:

 • Genveje til faglige tekster og små film,
 • versigt over fokusord

Grydeklare aktiviteter til elevernes bearbejdning af indholdet

Aktiviteter, der kan gennemføres i klasseværelset:

 • Aktiviteter på skoletube
 • Opgaveark lige til at printe ud
 • En quiz på kahoot
 • VANDspillet (Klassesæt kan bestilles)
 • Forsøg (færdig materialekasser kan bestilles)

Udendørsaktiviteter, der kan gennemføres på skolens grund

 • VANDløb (orienteringsløb på find2lean.dk, findvej.dk eller andre orienteringsløbsapps).
 • Forsøg (færdige materialekasser kan bestilles)

Overblik over eksterne læringsmiljøer i lokalområdet

 • Lokale virksomheder som gerne vil formidle viden til skoleklasser
 • Overblik over oplevelser i naturen
 • VANDløb i nærområdet
 • Overblik over skoletjenester, som tilbyder forløb indenfor temaet

Grydeklare aktiviteter til elevernes opfølgning/formidling

 •  Inspiration til udstilling mm
 • VANDspillet til at dele ud til eleverne
 • Diplom til klassen og eleverne
 • Eleverne får invitation til medlemskab af den loskale VANDagentklub, hvor de får  4 VANDagentpakker fyldt med nye missioner og oplevelser i loakområdet

Vissuel univers til at understøtte temaet

Forlag til pynt, som eleverne kan lave selv

 • Store dråber til oppyntning
 • Guirlander til oppyntning
 • Verdensmålsplakater i A3
 • VANDbar

Færdigt materiale, der kan bestilles:

 • Store dråber til oppyntning
 • Guirlander til oppyntning
 • Verdensmålsplakater i A3
 • VANDbar

Sæt vand på skoleskemaet

 

Indskoling

Tag afsæt i  elevernes glæde for leg med vand og nysgerrige tilgang til verden omkring dem. 

Mellemtrin

Tag afsæt i elevernes lyst til at anvende data og refleksion.      

Udskoling 

Tag afsæt i elevernes lyst til at involvere sig og forstå sammenhænge i verden. 

Et par timer, en enkelt dag, eller et længere temaforløb. Det er op til jer! Modtag en pakke direkte i din indbakke med grydeklart inspiration til undervisningen, VANDagent diplom og VANDspil lige til at printe ud og give eleverne med hjem.

Se eksempler

75 nye VANDagenter på Frederiksbergskole i Sorø

75 nye VANDagenter på Frederiksbergskole i Sorø

I efteråret har hele anden årgang på Frederiksberg skole arbejdet med vand fra forskellige perspektiver. De har været med Naturcenteret på opdagelse efter vandets vej gennem naturen ved Kongskilde, de har bygget deres eget vandkredsløb og...

Flere eksempler

Misionen er krystal klar!
I rollen som VANDagenter bevæger eleverne sig gennem vandets kredsløb i jagten efter dyrebare dråber og vandskurke. Missionen er krystal klar!

Deltag i VANDløbet
i Kildeskovshallen
til Vandets Dag
i uge 12
En enkelt dag, eller en aktivitet i en hel temauge omkring vand.

Det er op til jer!
I rollen som VANDagenter bevæger eleverne sig gennem vandets kredsløb for at redde dyrebare dråber og finde verdens listige vandskurke.

Det er sjovt for dine elever og kan skabe en værdifuld ramme for den tværgående undervisning med et lokalt afsæt der gør undervisningen håndgribelig og virkelighedsnær.

Slider
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider

Efterlad et Svar