Hvorfor vand i børnehøjde?

Når vi lærer vores børn om vands livsvigtige betydning og alle de sammenhænge vand indgår i, så lærer vi samtidig vores børn om verden, der omgiver dem. Vi hjælper også vores børn til at forstå, hvordan de selv kan være med til at gøre en forskel til gavn for deres fremtid – og for verden!

Vand er så almindeligt, at vi ofte glemmer, at det er livsvigtig. Når vi drejer på hanen, så fosser vandet ud, men det er ingen selvfølge. Et af verdens største problemer handler om mangel på rent vand til de fremtidige genrationer. Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning opleve vandmangel allerede indenfor de næste 10 år.

I Danmark har vi en lang og stærk tradition for at sikre vores egen adgang til rent drikkevand og for at bidrage til at løse de største vandudfordringer i verden. Hvis vi skal vi blive ved med det i fremtiden, så er det vigtigt, at vores børn lærer om vands betydning, hvilke sammenhænge vand indgår i og vores rolle i forhold til den globale vandforsyning.

Der er et hav af muligheder for at tage afsæt i børns glæde for leg med vand og deres nysgerrighed for at forstå verden:

  • Derhjemme kan vi tale med vores børn om vand mens vi alligevel udfører daglige gøremål, der involverer vand. Eksempelvis kan vi tale om, hvordan vand skifter form, når vi alligevel står og venter på at vandet koger i kedlen. Eller om vandets vej til vandhanen, mens vi står og skræller kartofler.
  • I skolen er er vand på skoleskemaet i flere fag og vores børn kan trække spørgsmål om vand til eksamen. Der er masser materiale om vand der tager direkte afsæt i konkrete læringsmål.
  • Til sociale arrangementer er der også masser ideer det sjove aktiviteter, der gør både børn og voksne klogere på vand, mens vi hygger os sammen.
    Er du blevet nysgerrig, så er der masser af inspiration at hente i materialesamlingen.