Hvorfor er det bedre at drikke vand fra vandhanen end vand du har købt på flaske? Sorø

Selvom vandkraft ikke udgør nogen stor del af Danmarks samlede energiproduktion, er det den vedvarende energikilde, der globalt set udnyttes mest. Bliv klogere på vandkraft hos Experimentarium.

Relation til FNs verdensmål
Vandkraft har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Det er dog ikke altid entydigt.

Delmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand. Udnyttelse af vandkraft kan forårsage store forstyrrelser i det lokale økosystem, især med hensyn til flodernes dyreliv. Læs mere

Samtidig er vandkraft den førende vedvarende energikilde i verden og producerer praktisk taget ingen udledninger, som kan påvirke klimaet eller miljøet, i hele produktionsfasen. Læs mer