Vandets vej til København i 1800tallet

Før Thorsbro Vandværk leverede vand til København i 1908, så fik de vandet fra søerne udenfor voldene. Herfra blev det ført ind til byen gennem lange udhulede træstammer, rendetræer, som man kaldte dem. Den gang havde man ingen vandhaner, så man måtte pume vandet op fra pumperne i gårdene.

Vandet var ildelugtende og uklart. Man kaldte det ålesuppe. Der gik til småfisk i det, for det var ikke renset. Det var værre, når der virkelig var ål , der kom, for de kunne stoppe pumperne, så vandkiggeren måtte tilkaldes. Så tyede man til de offentlige pumper, men det var heller ikke nemt, for der var ikke så mange af dem. Tit måtte tjenestepiger og karle stå i flere timer for et par spande vand til husholdningen oppe ad de mange trapper. Det førte naturligvis meget sygdom med sig . Gennemsnitlevealderen for mænd i københavn var under 40 år, mens den ude på landet var omkring 50 år.

Kilder:

Grundtvig: Danmark til lykke

Minder fra min barndom 

 

Verdensmål

Selvom verdensmål for bæredygtig udvikligng sikkert ikke var på dagsordenen for 200 år siden, så var adgangen til rent vand et emne der fyldte meget i folks bevidsthed. Idag har stort set alle i Danmark adgang til rent vand. Men sådan er det desværre ikke over hele verden.

Delmål 6.1 Handler om at give alle adgang til rent og sikkert drikkevand til en overkommelig pris inden 2030.

I 1800 tallet var mangel på rent vand en stor udfordring for sundheden i Danmark. Desværre er det stadigt et stort problem mange steder i verden. Hver dag dør næsten 1.000 børn under 5 år af diarré på grund af mangel på rent vand og mange andre sygdomme kunne afhjælpes med tilstrækkeligt og rent vand og bedre sanitet.