Vidste du, at der ligger omkring  300 km Vandledninger i jorden i Gentofte. Det svarer til afstanden til Hamborg.

De første vandledninger blev lagt i jorden for  omkring 100 år siden.