‘En verden med vand’ kan hjælpe dig som enten ønsker at finde eller udbrede inspiration til aktiviteter, der vækker børns interesse for vand.

Læs mere under den bjælke, der passer bedst til dig.

Du vil finde inspiration, du kan bruge derhjemme
… Så kan En verden med vand,
 •  Give ideer til aktiviteter, som nemt passes ind i dagligdagen. I temapakkerne finder du små tekster, billeder, film og små aktiviteter, som er nemme at tage frem en travl hverdag.
 • Hjælpe dig med at finde viden som understøtter læringsmål i skolen. Materialet på enverdenmedvand.dk understøtter samtidig noget, som dit barn skal lære i skolen.
Du vil finde inspiration til undervisning..
… Så kan ‘En verden med vand’
 •  Hjælpe dig med at få et overblik over undervisningsmateriale. I materialesamlingen finder du et overblik over undervisnings materiale om vand, så du kan bruge mere tid på undervisning af vores børn og mindre tid som detektiv i materialejunglen.
 • Hjælpe med sjove aktiviteter, som er nemme at igangsætte og understøtter undervisningen. I temapakkerne og materialesamlingen finder du inspiration til sjove og lærige aktiviteter om vand, der er nemme at igangsætte og lægger sig op af konkrete færdighedsmål og vidensmål i indskolingen.
Du vil tage initiativ til en aktivitet i dit lokalområde
… Så kan ‘En verden med vand’
 •  Hjælpe dig med at få et overblik over eventuelle samarbejdspartnere.
 • Give inspiration til sjove aktiviteter, som er nemme at igangsætte  I temapakkerne og materialesamlingen finder du inspiration til sjove og lærige aktiviteter om vand, der er nemme at igangsætte
Du udbyder materiale om vand i børnehøjde
… Så kan ‘En verden med vand’
 • øge tilgængeligheden og virkningen af dit materiale. Ved at linke med eksisterende materiale og platforme, så hjælper ‘En verden med vand’ med at udbrede dit materiale.
 • promoverer dit arbejde til nye målgrupper. ‘En verden med vand’ er designet til at nå ud til alle, der har en interesse i at lære vores børn om vand. Dit materiale vil dermed nå mange flere brugere end, hvis du kun er repræsenteret på traditionelle undervisningsplatforme.
Du har et projekt, som øger børns bevidsthed om vand
… Så kan ‘En verden med vand’
 • hjælpe med at gøre dit projekt mere bæredygtig. Når du deler dit projekt på enverdenmedvand.dk så vil det forblive tilgængeligt længe efter dit eget projekt er færdigt.
 • hjælpe med at skalere og sprede dit projekt. Når dit lokale projekt præsenteres på enverdenmedvand.dk, så kan flere blive inspireret og få gavn af dit arbejde.
 • give dig adgang til nye samarbejdspartnere og netværk. I materialesamlingen får du et nemt overblik over aktører, som også gerne vil lære børn om vand og kan være potentielle samarbejdspartnere for dig. Du kan dermed spare tid og ressourcer på opsøgende arbejde.
Du har et projekt, som støtter vand i verden
… Så kan ‘En verden med vand’
 • hjælpe med at formidle dit støtteprojekt til børnefamilier og skoler. Når du deler dit projekt på ‘En verden med vand’ så vil flere opdage dit arbejde og måske blive inspireret til at støtte projek
 • hjælpe dig med at finde nye indsamlingskilder. ‘En verden med vand’  inspirerer til forskellige aktiviteter, der støtter projekter, der understøtter FNs verdensmål om rent vand til alle. Når du deler dit projekt på enverdenmedvand.dk, så får du derfor nem adgang til nye indsamlingskilder.
 • give dig adgang til nye samarbejdspartnere og netværk. I materialesamlingen får du et nemt overblik over aktører, som også har ønsker at lære børn om vand og kan være potentielle samarbejdspartnere for dig. Du sparer tid og ressourcer på opsøgende arbejde.
Du kommer fra en kommerciel virksomhed, der har fokus på vand.

Så kan ‘En verden med vand’ hjælpe med at fremme og synliggøre relevante CSR aktiviteter.

Jeg vil gerne være med til at formidle viden om dansk vandteknologi til børn og deres familier. Det vil jeg gerne fordi, der er så mange gode historier om, hvordan danske vandløsninger er med til at skabe en bedre verden. Det er da noget vi skal være stolte af og formidle videre til vores børn. Samtidig er vand noget alle børn kender til fra hverdagen og kan være med til at vække børns interesse for de naturvidenskabelige fag og for alle de van(d)vittige opfindelser, der har gjort en verden til forskel.

Vil du høre mere om, hvad ‘En verden med vand’ kan gøre for at formidle dansk vandteknologi, så er du meget velkommen til at kontakte mig.