Hvad kan du gøre?

Hvad kan du gøre?
Du kan ikke redde verden alene, men dine handlinger gør en forskel!

Slider

Det kan være svært at se sammenhængene mellem alle de mange små handlinger, vi hver især foretager i vores hverdag, og hvordan disse handlinger påvirker verdens store udfordringer. Men alle handlinger tæller! Og måske gør du allerede en masse, helt uden at vide det. 

I En Verden Med Vand tror vi på, at verdens store langsigtede forandringer starter i de mange små konkrete og lokale handlinger.

Sammen kan vi hjælpe verden i mål, dråbe for dråbe. Få inspiration til, hvordan du kan gøre en forskel.

Spred budskabet

Du kan bakke op sagen på dine sociale medier som Instagram, Facebook, Twitter o.lign. ved at dele indlæg og bruge hashtagget #enverdenmedvand Har du en hjemmeside eller blog, hvor du formidler viden om vand eller inspirerer til, hvordan vi kan passe på naturen,...

læs mere