Spor 3: Vandets vej til vandhanen

Kære VANDagent elev.

Du står nu ved den gamle brønd, som man helt tilbage i middelalderen for snart 2000 år siden har brugt til at få vand fra, dengang var vandet ikke lige så rent,som det du får ud af vandhanen derhjemme. Det smagte heller ikke lige så godt, derfor var der mange, der slukkede deres tørst i øl i stedet for.

I dag har vi nogle vandboringer rundt omkring, hvor vandet bliver pumpet op fra undergrunden gennem et langt rør.

Du kan se en vandboring henne ved Skjolden. Måske har du også set en vandboring  ude i skoven:

 

Fra Vandboringerne bliver vandet ført hen til vandværkerne, hvor det bliver  renset inden det bliver ført hjem til din vnadhane gennem et stort rørsystem under jorden.

I sorø kommune er der mange vandværker. Det størte vandværk finder du på Frederiksvaj ved Sorø forsyning. Måske har du allerede set det.

Når du har svaret på spørgsmål 6 og 7 skal du gå hen mod porten på vejen finder du 4. spor.

 

 Rigtig god fornøjelse!

Mange hilsner

Aquairius