Opdag de særlige steder, som gemmer på historier om vand i Sorø

Find de lokale hotspots: Vanboringer, afløbsriste, kildevæld, ruiner af vandmøller, søer og åer mm. Disse lokale hotspots fungerer som små læringslaboratorier. Her kan både børn og voksne eksperimentere med det våde element, løse vigtige missioner og lege sig til viden om vand og vandteknologi.