Gentofte

Gentofte
Slider

Vil du være med til at gøre Gentoftes børn til VANDagenter?

Tag Gentoftes børn med på opdagelse i en verden med vand, som rummer mysterier om alt fra velkendte hverdagsting til vanvittige opfindelser, der redder verden. 

 

Er du skolelærer?

Find inspiration til undervisning. 

Børnefamiler

Løs den første VANDagent mission og modtag diplom, og det sjove VANDspil for hele familien.

Skoler 

Inviter dine elever med på VANDmission og få materiale lige til at bruge i undervisningen.

Lokale arrangementer

Få VANDagent mission og få VANDløb, VANDspil og diplomer klart til at bruge til dit arrangement.

En af verdens største udfordringer handler om, hvordan vi håndterer de stigende vandproblemer

Derfor har verden brug for flere VANDagenter, der ved hvor vi får vand fra, hvorfor vi skal passe på det, og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at sikre rent vand til fremtidens generationer. 

Når vi lærer vores børn om vands livsvigtige betydning og alle de sammenhænge vand indgår i, så hjælper vi vores børn med at forstå verden, og hvordan vi selv kan skabe løsninger til gavn for vores fremtid.

Det handler ikke bare om vand. Vand er en livsvigtig ressource, der er betydningsfuld for at løse mange af verdens største udfordringer. Læs mere.

Tager afsæt i Gentofte og giver kendskab til lokale og globale vandprojekter.

Ved at tage afsæt i vand fra Gentofte og fra hverdagen ønsker vi at gøre abtrakte problematikker håndgribelige, nærværende og give konkret inspiration til, hvordan vi allesammen kan hjælpe verden i mål, dråbe for dråbe.

I Danmark har vi en lang og stærk tradition for at sikre vores egen adgang til rent drikkevand og gode sanitære forhold. Vi har samtidige dygtige virksomheder, forskere og vandselskaber, der løser vandproblemer i hele verden. Nogle steder handler det om helt basale løsninger, der skaffer livsnødvendigt drikkevand. Andre steder handler det om teknologi, der kan styre kloarkerne.

Med VANDagenter ønsker vi at udbrede kendskabet til disse indsatser, som er med til at sikre rent vand til fremtidens generationer og dansk vandteknologi, der er med til at løse nogle af verdens største problemer.

Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider