Horsens Kommune giver inspiration til et forsøg, der viser vandets kredsløb – hvordan vandet fra havet fordamper, fortætter, bliver til skyer, regner ned og ender i havet igen. Målgruppe: Mellemtrinet.