Pak din undervisning ind i et fatasifuldt agent univers, hvor eleverne gennem din undervisning bliver bevidst om verdens dyrebare dråber og vandskurke. Når I er færdige med vandtemaet får klassen en diplom til at hænge op på væggen og alle elever får et diplom og et vandspil med hjem, så de kan forsætte læringen derhjemme og udbrede deres deres viden til familie og kamerater.

VANDagenterne er ikke et særligt undervisningsforløb men en ramme, som giver dig mulighed for at skabe sammenhæng i din undervisning om vand fra forskellige perspektiver. Du kan nemt tilpasse vandspillet til præcis de emner, som du vælger at sætte fokus på.

Sådan kunne et forløb se ud: 

Ved opstart af temaugen: Du læser et brevet op fra den gamle VANDagent aquarius, hvor han fortæller, hvorfor verden har brug for flere vandagenter og hvorfor han henvender sig lige netop til jeres klasse. 

Undervejs i temaugen. I kan anvende vandspillet undervejs i undervisningen som det giver mening om jer. Tal gerne om vandskurke og dyrebare dråber undervejs.

Til slut i forløbet. Du læser brevet op fra den gamle og usynlige VANDagent Aqarius, som har bedt dig give klassen Det store diplom. I brevet fortæller Aqarius, hvor sej klassen har været og, at de nu er klar til at komme ud på misioner, hvor de kan hjælpe verden med at passe på de dyrebare dråber og holde vandskurke væk. 

Alle elever får et diplom og et vandspil med hjem.