Få indblik i forskellige fysiske muligheder for at løfte og flytte vand.

Undervisningsmaterialet er udviklet af Naturskolen ‘Sø og Land’ til besøgene på Vandeksperimentariet.

Materialet kan sagtens bruges i anden sammenhæng og giver god indsigt i indsigt i vandets kraft og energi.

Læs mere