Den lokale håndtering af sanitet styrkes gennem information og inddragelse af borgere og andre lokale kræfter i projekter, herunder samskabelseeksempelvis i forbindelse med klimatilpasning.