Verdenmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

 

Vandkvaliteten i danske søer

 

Vandkraft betydning for økosystemerne omkring vand.

Vandkraft verdens største energikilde og både forholdsvis billig og klimavenlig fordi man fuldstændigt undgår udledning af CO2, når man producerer strøm ved hjælp af vandkraft.  Men de miljømæssige aspekter ved denne udnyttelse må ikke blive glemt. Ved at opdæmme floder, kan man forårsage store forstyrrelser i det lokale økosystem, især med hensyn til flodernes dyreliv.