Inden 2030 skal vandet bruges mere effektivt i alle sektorer. Vi skal give adgang til drikkevand på en sikker og bæredygtig måde, for at bekæmpe vandmangel.