Delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres, andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

 Status: Implementeres gennem national lovgivning, vandplaner og vandrammedirektiv. Spildevandshåndtering er udbygget, men enkelte steder i det åbne land kan der være problemer. Genbrug af vand i industri kan forbedres.

Der er fortsat brug for at beskytte vandforsyningerne mod nitrat og pesticider fra landbruget.

Her finder du materiale, der releterer sig til delmål 6.3 klik her