Vidste du, at bare 1 gram sprøjtemiddel i din have kan forurene 10 mio liter grundvand?

Verdensmål 6.3 handler blandt andet om, at vi inden 2030 skal forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening.

Det er ikke altid vi tænker på, at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke. Men alt hvad vi foretager os oven på jorden, kan have betydning for kvaliteten af det grundvand, som vi pumper op til drikkevand. Forurenende stoffer kan sive ned igennem jordlagene og ende i grundvandsmagasinerne.

I 2016 blev der solgt 20 tons gift mod ukrudt og skadedyr til brug i de danske haver. I 2017 fandt man sprøjtegift i drikkevandet i 80 af landets 98 kommuner. I 33 kommuner var der mere sprøjtegift i vandet end tilladt.

I Sorø er vandværksboringer også blevet lukket på grund af fund af rester af sprøjtemidler i grundvandet. Selvom  målingerne var under grænseværdien valgte forsyningsselskabet at lukke de forurenede boringer midlertidigt, og kun indvinde fra boringer uden spor af sprøjtemiddelrester.

 

 

Verdensmål 3, som handler om sundhed og trivsel er et af de verdensmål som Sorø kommune har valgt at sætte særligt fokus på og her spiller rent drikkevand en væsentlig rolle.

Når du sprøjter i haven, risikerer du at komme i kontakt med giftige stoffer, enten ved berøring eller gennem de fine partikler, der spredes fra sprøjten. Børn, hunde, katte, kaniner og andre, der bruger haven bagefter, kan også få en dosis. For slet ikke at tale om køkkenhaven.

Vi kender ikke alle effekter af sprøjtegift, men ved at droppe det helt, undgår vi risikoen

 

Lokale kræfter hjælper verden i mål:

  • I Kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er der planlagt pesticidoplysningskampagner til private haveejere. Læs mere 
  • Danmarks Naturfredningsfoening giver dig med kampagnen Giftfri have konkrete råd om, hvordan du passer og plejer din have uden gift. Læs mere 
  • Hørkram sætter fokus på hvordan brug af økoligiske fødebvarer er med til at beskytte grundvandet læs mere. 

Hvem skal mere med på listen? 

Hvad kan du gøre?

Tilmeld dig Giftfri Have

Få gode råd til hvordan du passer din have uden sprøjtemidler. Og så får du endda tilsendt en fin børnebog, en havebog og et månedligt nyhedsbrev. Helt gratis. Læs mere.

Vælg økologiske madvarer. 

I økologisk landbrug bruger landmanden ikke gødning og sprøjtemidler, som er skadelige for grundvandet.

Eksempelvis skåner 1 kg økologisk havregryn 714 liter grundvand for rester af pesticider og kunst gødning. Læs mere