Vandets vej til vandhanen

Vores drikkevand er helt unikt, fordi det kommer fra grundvandet og har kun været gennem en meget simpel behandling inden, det kommer ud af vores vandhaner. 

Forurening af grundvandet fører desværre jævnligt til lukning af vandboringer. Men heldigvis er der stor fokus på, hvordan vi kan beskyttelse grundvandet i Danmark og bevare den simple vandbehandling. 

Sådan står det til i Sorø

I Sorø har vi mange små vandværker. Når vandværkerne pumper grundvandet op fra undergrunden gennemgår vandet en simpel vandbehandling, hvor det iltes og filtreres inden det kommer ud til vores vandhaner.  

Sådan står det til i Danmark

Danmarks kvalitet af drikkevand er overvejende rigtig god. Når regnvandet siver ned i undergrunden renses det effektivt ved at trænge ned gennem jordens forskellige jordlag.

Danmark fik som det første land i verden en vandforsyningslov i 1926. I dag er størstedelen af danskerne er tilsluttet en fælles vandforsyning. Vandforsyningen sikrer rent drikkevand. Danmark er et af de lande som har investeret i den nødvendige infrastruktur når det handler om transport vand, som sker gennem rørvand. Ifølge FN er det den billigst måde at transportere vand på.

Udfordringer:

  • Lukning eller sløjfning af drikkevandsboringer
  • Sløjfning af brønde

Brugen af sprøjtegifte og forurening af landområder, gør at grundvandet forurenes i mange år fremover og føre til enten en midlertidig lukning eller en sløjfning af boringen. Der stilles krav til en brønd, da en utæt brønd kan være en transportvej for forurenende stoffer til grundvandet.

 

Verdensmål 6.1: I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris.  

Beskyttelsen af grundvandet i Danmark sker i samarbejde mellem staten, kommunerne, Vandforsyningerne og Regionerne. Forvaltningen og vidensinstitutioner indenfor grundvandskortlægning og vandforsyning er Danmark blandt verdens førende på dette felt.

 

Kilder: 

Miljø- og fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Regionernes videncenter for miljø og ressourcer, Danva.

Sådan står det til i verden

Mange af verdens søer, floder og vandløb og kystvande vurderes til at være hårdt belastet. Vand i naturen anvendes i dele af verden til transport på floderne, vandkraft og til kunstvanding.

Udfordringer:

  • En for høj koncentration af spildevand i søer, vandløb og floder
  • Kunstvanding
  • Opstemning af vandkraft

Forureninger i form af udledning af spildevand, kunstvanding og opstemning af vandkraft har alle en skadevirkning på økosystemets tilstand i floder og søer. Når vandniveauet i søer og vandløb falder i kraft af kunstvanding, betyder det samtidig at spildevandet ikke kan fortyndes i en sådan grad at koncentrationen er for højt og ødelægger som følge leverstederne for mange planter, dyr og fisk. Ved opstemning af vandkraft forandrer man vådområder i en sådan grad af det truer med at udrydde de arter, der lever der.

Verdensmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand. I EU´s vandpolitik er de vigtigste prioriteter at forbedre vandkvaliteten. EU har derfor iværksat foranstaltninger, der skal bidrage til at genetablere vandområdernes naturlige tilstand.

Kilder:

AstraIOP rapport , Europa kommissionDet Europæriske miljøagent, Europa kommission

Vi er lige nu igang med at samle viden ind til beskrivelse af søer, vandløb og Kildevæld Sorø. Kender du til viden, som bør være her, så hører vi meget gerne fra dig. Klik her.

Søer og vandhuller i Sorø

Udforsk vandets vej til vandhanen

Tag på opdagelse i dit lokal område og udforsk, hvordan dit drikkevand kommer frem til vandhanen. 

Vi udvikler flere VANDekspeditioner
I takt med, at vi finder finansering og indgår samarbejde med lokale vandværker udvikler vi flere VANDekspeditioner til gavn for lokalområdets børnehaver, skoler og familier.

Dyk ned i Viden i børnehøjde

Vi samler materialer fra mange forskellige virksomheder, organisationer og mennesker, der formidler viden om vandets vej til vandhanen. Her kan du finde små film og andet materiale, som er overskueligt og nemt tilgængeligt. 

Verdensmål

Lokal alliance

Globale ambitioner

En fælles indsats. Børn, forældre, lærere, naturvejledere, foreninger, kommunen, virksomheder, og vandeksperter bidrager med stort engagement, indhold, faglig viden og ideer til aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi alle sammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer lokalt og globalt. 

Indholdet udvikles løbende i takt med, at der findes økonomisk finansiering og faglige ressourcer. Her kan du se, hvem der har bidraget til indhold og materialer under temaet ‘Vand i naturen Sorø’:

Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider