Adgang til rent vand er ikke en selvfølge 

 FN’s Verdensmål 6 er krystalklart: Rent vand til alle. Det kan være svært at forholde sig til, når vandet fosser ud, så snart vi skruer på vandhanen. Men i dag lever millioner af mennesker stadig uden adgang til rent og sikkert vand. Vi skal heller ikke mere end et par hundrede år tilbage før at manglen på adgang til rent vand var et af de største problemer i Danmark.

Rent vand er ingen selvfølge og vi skal passe godt på vores grundvand så der ogsår er ren vand til fremtidens generationer.

Sådan Står det til i Danmark

Grundvand er en af de få ressourcer der findes stort set over hele verden, men mængden, og tilgængeligheden er meget ulige fordelt. Danmark er et af de lande som både har meget grundvand og hvor der også dannes meget nyt grundvand.

Regionerne har screenet godt 87.300 grunde for forurening hvoraf 16.800 grunde er forurenet og 16.200 er fortsat under mistanke. Mængden af forurenet grunde har en afgørende betydning for adgang til rent drikkevand i Danmark nu, men også i fremtiden.

 Udfordring:

  •  Brugen af sprøjtegift i vores haver, fra landbrug og industrien truer vores adgang til rent drikkevand
  • Hundredevis af drikkevandsboringer i Danmark er forurenet

Verdensmål 6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris. Danmark har gennem mange år arbejdet målrettet med at plante skov, som virker som et naturligt rensefilter for grundvandet, stillet krav til anvendelsen af sprøjtemidler og gødning og fulgt nøje med i grundvandets tilstand.

 

Kilder: GEUS, Regionernes videnscenter for miljø og ressourcer

Sådan står det til i Verden

1,2 mia. mennesker i verden har i dag ikke har adgang til rent drikkevand.

Udfordringer:

Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning opleve vandmangel indenfor de næste 10 år. Det kan blive en katastrofe for menneskers livsvilkår og for erhvervslivet verden over. Udfordringerne handler blandt andet om:

  • Klimaforandringer, nogle steder fører det til mere tørke andre steder fører det til flere og voldsommere oversvømmelser.
  • Det øgede vandforbrug
  • Ulige fordeling
  • Forurening
  • Dårlig forvaltning af verdens vandressourcer 

Særligt i de afrikanske lande, der ligger syd for Saharaørkenen er det svært at skaffe vand fra floder, søer eller vandløb da der er flest solskinsdage. Det betyder at vådområderne fordamper, og brøndene tørrer ud. Derudover er det en udfordring som er glædende i hele verden, er at grundvandet og vandforsyninger er forurenet. Det skyldes at spildevand fra toiletter, fabrikker eller sprøjtemidler fra landbruget siver ned i grundvandet og brøndboringerne.

Verdensmål 6.1 I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert drikkevand, til en overkommelig pris. FN påpeger at vand skal anerkendes som en grundlæggende menneskerettighed, og er derfor på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Vand er ifølge FN nødvendig for at opretholde sundt levebrød. Opfyldelse af menneskerettighederne til vand kræver, at tjenesterne er tilgængelige, fysisk tilgængelige, rimeligt overkommelige, sikre og kulturelt acceptable.

UNICEFGEUS   FN Rapport

Materialesamling

Her finder du mere viden om adgang til rent vand. 

Slider

Verdensmål

Adgang til rent vand er et verdensmål i sig selv, men har også stor betydning for flere andre verdensmål, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Det er slet ikke muligt at afskaffe fattigdom uden adgang til rent vand.
At stoppe sult hænger sammen med bæredygtig fødevare-produktion. Dette er ikke muligt rent og tilstrækkeligt vand til både dyr og planter.
Adgang til rent vand har stor betydning for vores sundhed og trivsel Hver dag. (sdg 3)

Alt for mange børn i verden bruger tid på at være syge på grund af manglende adgang til rent vand i stedet for at gå i skole. Og alt formange børn(især piger) bruger dagene på at hente vand til familien i stedet for at gå i skole.
Adgang til rent vand vil få flere piger i skole.
Mangel på adgang til rent vand skaber store uligheder i verden.
Adgang til rent vand er en forudsætning for bæredygtige byer og lokalsamfund. (sdg 11)
Adgang til rent vand er en forudsætning til alt liv på land.
Adgang til rent vand spiller en stor roller i verdens konflikter.
Slider