Slider

Adgang til ordentlige toiletforhold

Dyk ned i viden om adgang til ordentlige toiletforhold og bliv klogere på, de listige vandskurke og gode initiativer, der er med til at redde verden. Du finder også inspiration til sjove aktiviteter og spillekort til VANDspillet.

 

 

Adgang til ordentlige toiletforhold

Dyk ned i viden om adgang til ordentlige toiletforhold og bliv klogere på, de listige vandskurke og gode initiativer, der er med til at redde verden. Du finder også inspiration til sjove aktiviteter og spillekort til VANDspillet.

 

 

Her samler vi viden om adgang til ordentlige toiletforhold. Kender du til viden som bør være her, så hører vi meget gerne fra dig. Klik her.

En Verden Med Vand i Sorø er en fælles alliance mellem alle os, der gerne vil være med til at formidle viden om vand til gavn for fremtidens generationer.

Vi er kun lige begyndt, og det er et stort arbejde at opspore viden og få det gjort tilgængeligt i øjenhøjde her på siden. Vi tager imod med kyshånd, når du bidrager med indhold, viden og andre inputs, der gør hjemmesiden bedre.

Kontakt os på tan@enverdenmedvand.dk

Vores ambition er at skabe et univers, som gør vigtig viden om vand mere tilgængeligt for skoler, daginstitutioner,  børnefamilier, foreninger og andre der gerne vil være med til at gøre Sorøs børn til vandagenter, der ved hvor vi får vand fra, hvorfor det er livsvigtig og hvordan vi allesammen kan hjælpe hinanden med at sikre rent vand og sanitet til fremtiden generationer.

 

 

Kan du forestille dig, at du ikke havde et toilet?

Fakstisk skal vi ikke længere tilbage ind i midten af 1900 tallet, før toiletter blev allemands eje i Danmark.  I midten af 1800 tallet. blev tøndesystemet indført. Små skure med latrintønder, stod i byernes baggårde, og hver uge blev tønderne tømt eller udskiftet af byens natmænd. Inden da flød tis og lort byernes rendesten, fordi det bare blev hældt ud på gaderne. Det spredte sygdomme og kostede menneskeliv. 

Sorø Kloster var et af de første steder i Danmark som fik et vandskylende toilet. 

 

Sådan står det til i Danmark.

I 1863 kom det første toilet til Danmark og i slutningen af 1800-tallet blev toiletterne koblet på kloakkerne. I dag ser man ikke et dansk hjem uden et installeret toilet og vandselskaberne afleder spildevandet på forsvarlig måde.

Udfordringer: Adskillesen af drikkevand og spildevand opfattes i dag som det der har reddet flest menneskeliv i historien. Succesen med at adskille drikkevand fra spildevand bliver udfordret ved skybrud og oversvømmelser. Når spildevand og drikkevand blandes får det en afgørende betydning for folkesundheden da spildevandet indeholder skadelige bakterier.

Verdensmål 6.2 Inden 2030 skal alle mennesker opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet.

Kilder: Astra, Videnskab.dk

 

Sådan står det til i Verden

 1 ud af 3 mennesker i verden ikke har adgang til et toilet. Det koster tusindevis af menneskeliv hver dag! FN har udnævnt den 19. november hvert år til Verdens Toiletdag. 2,5 milliarder mennesker på Jorden lever uden adgang til ordentlige sanitære forhold, hvilket spreder sygdomme, giver infektioner og koster liv. Hvert år dør 800.000 unge børn af diarré – 2.200 børn om dagen, det svarer til omkring 70 skoleklasser om dagen!

Verdensmål 6.2 Inden 2030 skal alle mennesker opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet.

Sikker sanitet anerkendes som grundlæggende menneskerettigheder, da de er uundværlige for at opretholde sunde levebrød og grundlæggende for at bevare alle menneskers værdighed. International menneskerettighedslovgivning forpligter stater til at arbejde for at opnå universel adgang til sanitet for alle

Kilder: UNICEF, FN rapport 

Materialesamling

Her finder du mere viden om adgang til ordentlige toiletforhold. 

Slider

Relation til verdensmål 

Adgang til ordentlige toiletforholder et verdensmål i sig selv, men har også stor betydning for flere andre verdensmål, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Mange sygdomme forhindres ved at sikre adgang til ordentlige toiletforhold. (sdg 3)

Vandselskaber invinder ved-varende energi i renseanlæg og øvrig produktion (overskuds-varme, Biogas, varme-pumper, solceller mm.) Og bidrager til forsyning med blandt andet fjernvarme. (sdg 7)
Kemikalier og spildprodukter indgår i bl.a. arbejde med spildevand. (sdg 12)
Ordentlige toiletforhold er et afgørende element i forhold til at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund.
Ordenlige toiletforhold sikrer, at tis og lort ikke ledes ud i havet. (sdg 14)
Ordenlige toiletforhold sikrer, at tis og lort ikke ledes ud vandløb og søer. (sdg 15)
Slider
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider