Adgang til ordentlig sanitet

Kan du forestille dig, at du ikke havde et toilet? Fakstisk skal vi ikke længere tilbage ind i midten af 1900 tallet, før toiletter blev alle mands eje i Danmark.  I midten af 1800 tallet. blev tøndesystemet indført. Små skure med latrintønder, stod i byernes baggårde, og hver uge blev tønderne tømt eller udskiftet af byens natmænd. Inden da flød tis og lort byernes rendesten, fordi det bare blev hældt ud på gaderne. Det spredte sygdomme og kostede menneskeliv.  Sorø Kloster var et af de første steder i Danmark som fik et vandskyllende toilet. 

 

Sådan står det til i Sorø

Under udarebejdelse 

Sådan står det til i Danmark

I 1863 kom det første toilet til Danmark og i slutningen af 1800-tallet blev toiletterne koblet på kloakkerne. I dag ser man ikke et dansk hjem uden et installeret toilet og vandselskaberne afleder spildevandet på forsvarlig måde.

Udfordringer: Adskillesen af drikkevand og spildevand opfattes i dag som det der har reddet flest menneskeliv i historien. Succesen med at adskille drikkevand fra spildevand bliver udfordret ved skybrud og oversvømmelser. Når spildevand og drikkevand blandes får det en afgørende betydning for folkesundheden da spildevandet indeholder skadelige bakterier.

Verdensmål 6.2 Inden 2030 skal alle mennesker opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet.

Kilder: Astra, Videnskab.dk

Sådan står det til i verden

1 ud af 3 mennesker i verden ikke har adgang til et toilet. Det koster tusindevis af menneskeliv hver dag! FN har udnævnt den 19. november hvert år til Verdens Toiletdag. 2,5 milliarder mennesker på Jorden lever uden adgang til ordentlige sanitære forhold, hvilket spreder sygdomme, giver infektioner og koster liv. Hvert år dør 800.000 unge børn af diarré – 2.200 børn om dagen, det svarer til omkring 70 skoleklasser om dagen!

Verdensmål 6.2 Inden 2030 skal alle mennesker opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet.

Sikker sanitet anerkendes som grundlæggende menneskerettigheder, da de er uundværlige for at opretholde sunde levebrød og grundlæggende for at bevare alle menneskers værdighed. International menneskerettighedslovgivning forpligter stater til at arbejde for at opnå universel adgang til sanitet for alle

Kilder: UNICEF, FN rapport 

Udforsk adgangen til sanitet i Sorø

Vi er igang med at udvikle VANDekspeditioner til dette tema

Viden i børnehøjde

Vi samler materialer fra mange forskellige virksomheder, organisationer og mennesker, der formidler viden om adgang til sanitet. Her kan du finde små film og andet materiale, som er overskueligt og nemt tilgængeligt.

 

Lokal alliance

Globale ambitioner

En fælles indsats. Børn, forældre, lærere, naturvejledere, foreninger, kommunen, virksomheder, og vandeksperter bidrager med stort engagement, indhold, faglig viden og ideer til aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi alle sammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer lokalt og globalt. 

Løbende udvikling Indholdet udvikles løbende i  takt med, at der findes økonomisk finansiering og faglige ressourcer. Her kan du se, hvem der har bidraget til indhold og materialer under temaet ‘Vand i naturen Sorø’:

Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider